VÒNG TRẦM TỐC TỰ NHIÊN 216 HẠT 4MM

550.000 

Chuỗi trầm hương tốc 216 hạt 4mm

Size nữ đeo quấn 6 vòng tay.

Mùi thơm dịu thoang thoảng tự nhiên