VÒNG TRẦM SÁNH CHÌM ĐỐT TRỤ

60.000 

VÒNG TRẦM HƯƠNG ĐỐT TRỤ

  • VÒNG TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM
  • MÙI THƠM NGỌT DỊU TỰ NHIÊN
  • MÙI THƠM VĨNH VIỄN
  • SIZE 10MM-12MM (IB TƯ VẤN SIZE )