VÒNG TRẦM KIỂU SIZE NAM

500.000 

VÒNG TRẦM HƯƠNG SIZE NAM:

  • TRẦM HƯƠNG THIÊN NHIÊN 
  • MÙI THƠM DỊU TỰ NHIÊN 
  • KÈM HỘP, THẺ BẢO HÀNH VÀ DÂY DỰ PHÒNG