VÒNG TRẦM HƯƠNG TỐC KIẾN HÀNG ĐẸP TỪNG HẠT

1.000.000 

VÒNG TRẦM HƯƠNG TỐC KIẾN :

  • 108 HẠT 

  • VÂN DẦU ĐẸP TỪNG HẠT

  • MÙI THƠM DỊU TỰ NHIÊN

Danh mục: